Svanstein Resort

Svanstein Resort är beläget vid gränsen till Finland och strax norr om Polcirkeln med tillgångar med 32 ha stort område och en fullt utbyggd alpin anläggning. Under den närmaste 3-4 åren är planen att vara en året runt öppen anläggning med aktiviteter för besökande, boende i området och fritidshusägare. Under 2016 öppnar vi för både delägarskap i Svanstein Resort AB och försäljning av fritidsboende.

Invest in Yourself